Rasespesial 15.08.2020 på Lillehammer. se mer her

Rasespesial 29.08.2020 ved Stavanger. se mer her

Rasespesial 28.06.2020 i Trondheim. se mer her

Tibethund AVLYST.


Lhasa Apso Utstillinger i Danmark 2020 Se oversikt her
Lhasa Apso Utstillinger i Norden 2020 Se oversikt her
o
Hundeutstillinger i Europa 2020. Se på https://www.onlinedogshows.eu/en/