TIBETHUND TRONDHEIM 2.7.2021

 

Norsk Lhasa Apso Klubb
ønsker velkommen til
Tibethund 2021 i Trondheim fredag 2. juli kl.18:00

NB! Vi følger til enhver tids gjeldende smittevernregler.
Hold avstand og vis hensyn til hverandre!


Deltakere kan kun være til stede på arrangement som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er bedømt.


Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder og vakter kan bortvise deltakere/utstillere som ikke følger smittevernreglene.
Dette medfører også at man mister bedømmelse/premiering for påmeldte hunder.
Det vil kun bli adgang for 1 person pr hund.
Personer som har meldt på flere hunder oppfordres til å holde antall medfølgende personer til lavere enn 1 pr hund.


Arrangementet er ikke åpent for publikum.

Utstillingen er åpen for følgende raser: Shih Tzu, Tibetansk Mastiff, Tibetansk Terrier, Tibetansk Spaniel og Lhasa Apso

Påmeldingsfrist:
Manuell påmelding 13.06.2021
Ordinær elektronisk påmelding: 13.06.2021 (Det blir ingen utsatt frist)

Dommere: Lhasa Apso, Tibetansk Terrier, Frank Christiansen, Tibetansk Spaniel, Shih Tzu, Tibetansk Mastiff, Arne Foss

Alle dommere er reserve for hverandre. Forbehold om dommerendring.
Pga covid-19 situasjonen kan dommere komme til å måtte endres på kort varsel.
Det blir ikke tilbakebetalt påmeldingsavgift på grunn av dette.

Blir arrangementet avlyst, blir påmeldingsavgift tilbakebetalt.

Det blir ikke anledning til å sette opp telt på utstillingsområdet.

Adresse: Kommer på PM (blir et av områdene NKK arrangerer sin utstilling på)

 

Kontaktperson NLAK: Morten Sterri mobil 95743024