Lover for Norsk Lhasa Apso klubb Avls retningslinjer for avl på Lhasa Apso
Protokoller og innkallinger Norsk Lhasa Apso Klubb  

Varsel om årsmøte i

Norsk Lhasa Apso Klubb

Årsmøtet avholdes på Letohallen lørdag 11. april 2020
rett etter at utstillingen er ferdig
Det skal velges:
- 2 styremedlemmer for 2 år.
- Valgkomite på 3 medlemmer for 1 år og varamedlem for 1 år.
- Revisor for 1 år.

Forslag til valgkomiteen sendes på mail til morten.sterri@hotmail.com innen 6. mars 2020.
Merkes «valg NLAK 2020»

Saker til årsmøtet sendes på mail til vidarornes@yahoo.com innen 6. mars 2020.
Merkes «NLAK årsmøte 2020».


Styret i NLAK 2. februar 2020