Protokoller fra styremøtene i Norsk Lhasa Apso Klubb / Årsmøte innkalling

Stiftelsesprotokoll

Protokoll 28 september 2010

Protokoll 23 mai 2010

Protokoll fra årsmøte 2010

Protokoll fra årsmøte 2013

Protokoll fra årsmøte 2015

 

 

 

 

 

2018

Regnkap2017

2011

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

 2012

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

 

2016

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

Revisjonsberetning

2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb