Protokoller fra styremøtene i Norsk Lhasa Apso Klubb / Årsmøte innkalling

Stiftelsesprotokoll

Protokoll 28 september 2010

Protokoll 23 mai 2010

Protokoll fra årsmøte 2010

Protokoll fra årsmøte 2013

Protokoll fra årsmøte 2015

Protokoll og Regnskap fra årsmøte 2019

 

 

 

 

 

Regnkap2017

2011

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

 2012

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

 

2016

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb

Revisjonsberetning

2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso Klubb