Årets Lhasa Apso regler

Nye Mestvinnende regler gjeldende fra 1.1.2012


Årets mestvinnende Lhasa Apso statutter

Det vil bli satt opp til Årets LHASA APSO i tilegg Årets Hanne og Årets Tispe.

Det vil si at vi deler topplisten på hanner og tisper. Kun de 10 beste blir oppført

GULL, SØLV og BRONSEHUND

I tilegg blir den hund (av Gull hanne og Gull tispe) som får flest poeng titulert ÅRETS LHASA APSO

Statutter:

·         Eier må være medlem av Norsk Lhasa Apso Klubb. resultatene er gjeldene når medlemsavgiften er betalt

·         Hunden må være i medlemmets eie fra første tellende konkurranse.

·         Kun de 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere teller.

·         Resultatene blir beregnet ut i fra Dog Web, NKK

·         Resultatene blir beregnet fra antall startende og ikke påmeldte antall (valper medregnes IKKE)

·         Resultatene og utgivelse av rosetter/premier blir på Rasespesialen.

·         Kun offisielle utstillinger gjelder

BIR

10 poeng pluss 1 poeng pr. startende begge kjønn

1 i kjønnsklassen

8 poeng pluss 1 poeng pr. startende eget kjønn

2 i kjønnsklassen

6 poeng pluss 1 poeng pr. startende eget kjønn minus 1

3 i kjønnsklassen

4 poeng pluss 1 poeng pr. startende eget kjønn minus 2

4 i kjønnsklassen

2 poeng pluss 1 poeng pr. startende eget kjønn minus 3

Årets mestvinnende Lhasa Apso Veteran

Samme statutter som Årets mestvinnende Lhasa Apso, og blir regnet ut i fra antall startende VETERANER.

Innsender står selv ansvarlig for at resultatene er korrekte, innsendte i tide og følger statuettene for premiering. Styret i Norsk Lhasa Apso klubb har rett til å sjekke at innsendte resultater er korrekte

Årets mestvinnende Lhasa Apso Valp

Samme statutter som Årets mestvinnende Lhasa Apso, og blir regnet ut i fra antall startende VALPER. Innsender står selv ansvarlig for at resultatene er korrekte, innsendte i tide og følger statuettene for premiering. Styret i Norsk Lhasa Apso klubb har rett til å sjekke at innsendte resultater er korrekte

Tilleggspoeng kun Valp og Veteran

Kun det høyeste resultatet gjelder, f.eks. blir valpen BIS regnes bare 24 poeng + poengsummen fra hovedtabellen

BIG 1

16  poeng

BIS 1

24    poeng

BIG 2

14  poeng

BIS 2

22    poeng

BIG 3

12  poeng

BIS 3

20    poeng

BIG 4

10  poeng

BIS 4

18    poeng