<>


PRA4

 

PRA, progressiv retinal atrofi, er et samlenavn for en gruppe øyesykdommer som forårsaker like symptomer. En av disse PRA-variantene kalles PRA4 og forekommer hos Lhasa Apso.
PRA4 regnes som en sen form for PRA og har blitt diagnostisert hos hunder 5-9 år gamle.

PRA forårsaker en progressiv nedbryting av cellene (tapper og staver) i netthinnen.
Symptomene er i utgangspunktet dårlig nattesyn og nattblindhet, sluttstadiet er blindhet.

PRA4 arves autosomalt recessivt, noe som betyr at den berørte hunden fikk sykdommen fra begge foreldrene. Øyelysning kan avsløre klinisk PRA, men oppdager ikke bærere eller genetisk berørte individer som ennå ikke har blitt klinisk påvirket.

 
DNA-test
 

Mutasjonen som forårsaker PRA4 er identifisert av forskere innen molekylær genetikk.
Siden 2017 har Animal Health Trust, AHT, i Storbritannia levert en DNA-test for mutasjonen, som hunder kan klassifiseres som normal / fri, bærer eller genetisk påvirket av PRA4.

 

En normal / fri hund har ikke arvet feilen fra en av foreldrene.
En genetisk bærende hund har arvet genet fra en av foreldrene og risikerer dermed å gi dette videre til sitt avkom.
På den annen side risikerer ikke bærer å bli klinisk påvirket av denne spesielle PRA-formen.
Siden flere varianter av PRA kan forekomme i rasen, kan det imidlertid ikke utelukkes at de kan være påvirket av PRA forårsaket av en annen genetisk endring.
En genetisk påvirket hund har arvet den muterte genvarianten fra begge foreldrene og kan forventes å utvikle PRA4 en gang i løpet av livet. Imidlertid kan hunder som er bærer av genet, brukes i avl sammen med normale/frie hunder og kan derfor være en viktig ressurs i avlsarbeidet.

 

For mer informasjon om DNA-testen, se Animal Health Trust nettsted.

 

Dette er en test som er frivillig å ta og som kan brukes som hjelp i avlsarbeidet.

For at NLAK skal registrere resultatet på sine sider må testen være tatt hos og sendt inn av veterinær, samt resultat mottatt av veterinær og eier av hund må være medlem av NLAK.
DNA-testen erstatter ikke øyelysing, da det finnes flere varianter av PRA samt at vi tester for 19 (må sjekke tallet opp mot skjemaet) andre kliniske tilstander.